0513 - 463 400Buorsterwyk 36, 8408 JA Lippenhuizendirectie.deflecht@comprix.nl

Voor ouders kan het kiezen van een school een lastige opgave zijn. Daarom heeft elke school een schoolgids. De digitale schoolgids is een jaarlijks terugkerend schooldocument. De schoolgids is een wegwijzer voor iedereen die op de hoogte wil of moet zijn van de gang van zaken op openbare basisschool de Flecht. Voor sommige ouders zal deze gids een eerste kennismaking met de school zijn, voor anderen een naslagwerk van data, regels, afspraken en gebeurtenissen. Hieronder kunt u de schoolgids inzien of downloaden.