Informatie

Directie en groepsindeling - 2019-2020

Directeur:

  • Matty Jongstra - aanwezig op dinsdag en vrijdag

Intern begeleider:

  • Frouwke Martha van der Zee - Alle dagen aanwezig

Groepsleerkrachten:

  • Groep 1/2: Petra van der Molen, Ria IJbema en Brigit Riemersma (onderwijsassistente)
  • Groep 3/4: Alja Ploeg
  • Groep 5/6: Jitske Schuurman
  • Groep 7/8: Rolf Dijk

Leerkracht HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs):

  • Jochem Huisman voor groep 6, 7 en 8