Informatie

Directie en groepsindeling - 2019-2020

Directeur:

  • Matty Jongstra - aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Intern begeleider:

  • Folkje de Jong - aanwezig op maandag en donderdag.

Groepsleerkrachten:

  • Groep 1/2: Petra van der Molen, Ria IJbema en Brigit Riemersma (onderwijsassistente)
  • Groep 3/4: Frouwke Martha van der Zee
  • Groep 5/6: Rolf Dijk 
  • Groep 7/8: Paul Hoving en Jitske Schuurman

Leerkracht HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs):

  • Jochem Huisman voor groep 6, 7 en 8

Administratie en bibliotheek

  • Riekje van der Meer - dinsdag en vrijdag aanwezig