Informatie

Directie en groepsindeling

Directeur:

  • Matty Jongstra - aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

Intern begeleider:

  • Folkje de Jong - maandag en incidenteel op donderdag aanwezig

Groepsleerkrachten:

  • Groep 1/2: Petra van der Molen en Ria IJbema
  • Groep 3/4: Frouwke Martha van der Zee
  • Groep 5/6: Rolf Dijk en Jitske Schuurman (ondersteuning in de ochtend, op maandag, dinsdag en woensdag)
  • Groep 7/8: Paul Hoving en Jitske Schuurman (donderdag)

Leerkracht HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs):

  • Jochem Huisman voor groep 6, 7 en 8

Administratie en bibliothecaresse:

  • Riekje van der Meer - dinsdag en vrijdag aanwezig