Informatie

Directie en groepsindeling - 2021 - 2022

Directeur:

  • Matty Jongstra - Aanwezig op dinsdag en vrijdag

Intern begeleider:

  • Frouwke Martha van der Zee - Alle dagen aanwezig

Groepsleerkrachten:

  • Groep 1/2: Petra van der Molen en Ria IJbema
  • Groep 3/4: Sybrigje van der Hoek en Sietske Westerhuis
  • Groep 5/6: Jitske Schuurman en Frouwke Martha van der Zee
  • Groep 7/8: Rolf Dijk en Frouwke Martha van der Zee

Leerkrachtondersteunend personeel:

  • Brigit Riemersma - Maandag, dinsdag en donderdag in alle groepen
  • Daniëlle Goossens - Maandag t/m vrijdag in alle groepen

Leerkracht HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs):

  • Jochem Huisman voor groep 7 en 8