0513 - 463 400Buorsterwyk 36, 8408 JA Lippenhuizendirectie.deflecht@comprix.nl

Leden:

Oudergeleding:

  • Wiesje Vrijburg
  • Gerrit Jonker
  • Merlin Kootstra

Personeelsgeleding:

  • Frouwke Martha v.d. Zee
  • Sietske Westerhuis

De vergaderingen van de medezeggenschapraad zijn openbaar. Aan de leden van de medezeggenschapraad kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.