Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Leden:

Oudergeleding:

  • Wiesje Vrijburg
  • Gerrit Jonker
  • Anna Calis

Personeelsgeleding:

  • Frouwke Martha v.d. Zee
  • Sybrigje van der Hoek

De vergaderingen van de medezeggenschapraad zijn openbaar. Aan de leden van de medezeggenschapraad kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.